Capture Country

HƯỚNG DẪN PHỤ HUYNH SỬ DỤNG PHẦN MỀM CENTER ONLINE

1. Phụ huynh vào CHPLAY hoặc APP STORE để tải phần mềm CENTER ONLINE

Giao diện Trên CHPLAY- Android:

129016893_2473993802906473_8376990951001292276_n

Trên APP STORE- IOS

Capture

2. Phụ huynh đăng nhập phần mềm Centeronline bằng 3 thông số sau:

 • Tên trung tâm: PAL
 • Tên đăng nhập: PAL+ SDT (Số điện thoại PH đã liên hệ đăng ký với Trung tâm, VIẾT LIỀN KHÔNG CÁCH), ví dụ: PAL0397475123.
 • Mật khẩu: 123456 (Phụ huynh có thể đổi sau khi đăng nhập)

***  Nếu Phụ huynh khó khăn trong đăng nhập và sử dụng xin vui lòng liên hệ: 0979253114 – 0397475123  ***

3. Phụ huynh cài xong phần mềm sẽ sử dụng được các tính năng sau:

 • Có thể tham gia các khóa học online của trung tâm qua tích hợp hệ thống Microsoft team
 • Gửi link các video thuyết trình của con
 • Có thể đăng chụp bài tập về nhà, phản hồi bài học, chat và trao đổi với giáo viên lớp, quản lý lớp, giáo viên nước ngoài.
 • Xem được bài học, bài kiểm tra,
 • Xem được hình ảnh học tập của con tại lớp
 • Xem được thư viện học tập gợi ý cho trẻ
 • Xem được các bài đánh giá, kiểm tra, nhận xét của thầy cô
 • Xem được số buổi học của con.
 • Có thể xin nghỉ trực tiếp trên app
 • Nhận được các thông báo của trung tâm về lịch kì nghỉ, dã ngoại, ngoại khóa, các cuộc thi do trung tâm tổ chức
 • Biết được kỳ học phí, số buổi học còn lại